• RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!

  Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

 • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
  TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

  Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięki wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

 •  

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bogatyni położone jest na peryferiach północnej części miasta Bogatynia. Powierzchnia terenu w obrębie składowiska wznosi się w granicach 250-263 m n.p.m. i opada w kierunku południowozachodnim.W odległości około 700 m na zachód od składowiska płynie rzeka Miedzianka, stanowiąca prawobrzeżny dopływ rzeki Nysy Łużyckiej.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 600 m od składowiska (zabudowa miasta Bogatynia).

Właścicielem składowiska jest Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni.

Składowisko jest elementem realizacji ustaw i rozporządzeń traktujących o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. realizując politykę jakości oraz mając na uwadze spełnianie oczekiwań mieszkańców i firm, stawia sobie cel: zapewnienie mieszkańcom racjonalnej gospodarki odpadami oraz utrzymanie i eksploatację składowiska nie stwarzając zagrożenia dla mieszkańców i środowiska.

 

W sprzedaży posiadamy Środek poprawiający właściwości gleby (B-KOMPOST).

Cennik (ceny netto):

Do 1 tony – 60 zł/tonę

od 1 tony do 20 ton – 50 zł/tonę

powyżej 20 ton – 40 zł/tonę

 

Odbiór osobisty: Sprzedaż i załadunek odbywa się w godzinach 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku na terenie wysypiska odpadów komunalnych, ul. Zgorzelecka w Bogatyni.

 

Środek „B-kompost” wzbogaca glebę w składniki pokarmowe, poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb. Środek może być stosowany w uprawie roślin ozdobnych, na użytkach zielonych oraz na trawnikach i do rekultywacji gleb zdegradowanych.

Zachęcamy do zakupu firmy zajmujące się pielęgnacją trenów zielonych, gospodarstwa rolne, oraz indywidualnych odbiorców wykorzystujących komposty na własne potrzeby.

word Druk zlecenia zakupu B-kompostu

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA ZE ŚRODKIEM "B-KOMPOST"

 

FACEBOOK