• RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!

  Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

 • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
  TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

  Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięki wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

 •  

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. mieści się przy ul. Zgorzeleckiej w sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych.

Każdy mieszkaniec miasta  ma możliwość we własnym zakresie oddać wysegregowane odpady komunalne, które zostaną przeznaczone do unieszkodliwiania, odzysku czy recyklingu.

 

Godziny otwarcia PSZOK
poniedziałek - środa 800 - 1600
czwartek 900 - 1700
piątek 900 - 1500
sobota 700 - 1500
niedziela nieczynne

 

W PSZOK-u mieszkańcy mogą oddać następujące rodzaje zbieranych selektywnie odpadów:

 • papier i tektura,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne - opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze styropianu, tworzywa sztuczne niezwierające ceramiki, szkła metalu, gumy,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady ulegające biodegradacji- odpady kuchenne ulegające biodegradacji, części roślin z ogrodów,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych - powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • odpady niebezpieczne - rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki), farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne, inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym, pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych, magnetyczne i optyczne nośniki informacji (CD, DVD),
 • urządzenia zwierające freony – chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zwierające freon,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe -meble, meble tapicerowane, felgi, materace, dywany, wykładziny, deski do prasowania, duże lustra (w ramie), duże instrumenty muzyczne, wózki i łóżeczka dziecięce, kojce dla dzieci, przewijaki, rowery, karnisze, duże zabawki bez elektroniki np. koń na biegunach, meble ogrodowe, duże donice,  
 • odpady remontowe (limit 100kg/os./rok) - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, ceramika i terakota, glazura i inne płytki ceramiczne, elementy armatury, okna, wanny, brodziki, grzejniki, siatka montażowa z klejem i kawałkami tynku, płyty gipsowo-kartonowe, WC, umywalki, zlewozmywaki, skrzydło drzwi, deski meblowe, papa odpadowa, materiały izolacyjne (styropian i wełna mineralna), stolarka okienna i drzwiowa, panele winylowe i PCV, kafle, usunięte tynki, tapety, okleiny, rynny, tralki, poręcze, części ścianek działowych, worki z wapnem, cementem, kleje,
 • zużyte opony (limit 30kg/os./rok),
 • odzież,
 • tekstylia,

 

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Uchwale Nr XLIX/315/20 Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

Link do uchwały nr Nr XLIX/315/20 Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów pobierz oraz do Uchwały nr LIV/367/21 zmieniającej Uchwałe nr XLIX/315/20 pobierz

 

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • odpady zawierające azbest,
 • szyby samochodowe,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • części samochodowe,
 • odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami.

 

Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami, natomiast odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta.

Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

PSZOK będzie przyjmował wyłącznie odpady wytworzone i dostarczone do PSZOK przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Bogatynia, na których zamieszkują mieszkańcy.

FACEBOOK