• RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!

  Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

 • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
  TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

  Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięki wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

 •  
Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności usługowej polegającej na:
 
 • wywozie i zagospodarowaniu odpadów, 
 • oczyszczaniu ulic, placów i innych terenów,
 • usuwaniu śniegu  i lodu,
 • utrzymaniu czystości i porządku urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,
 • pielęgnacja i utrzymanie zieleni
 • robotach związanych z remontami i naprawami dróg
FACEBOOK